خیلی خوشحالیم که شما رو در وبینار خواهیم دید 🙂

اطلاعات ورود به وبینار:

لینک ورود: http://zood.link/fxw

نام کاربری: ۲۴۱۲

رمز عبور: ۱۳۰۶

تاریخ برگزاری: جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۱ صبح

این اطلاعات برای شما ایمیل هم شده است