فروش سهام عدالت

از ما بپرسیددسته: سوالات بورسفروش سهام عدالت
Rezvan پرسیده شده در ۹ ماه پیش
برای فروش سهام عدالت باید کد بورسی داشته باشیم؟

۱ پاسخ

بهترین پاسخ

آکادمی سرمایه کارکنان پاسخ داده شده ۹ ماه قبل
سلام
بله