علت بسته شدن سایت آلپاری برای ایران چیست

از ما بپرسیدعلت بسته شدن سایت آلپاری برای ایران چیست
حمید خان پرسیده شده در ۳ ماه پیش

۱ پاسخ

بهترین پاسخ

آکادمی سرمایه کارکنان پاسخ داده شده ۳ ماه قبل
علت خاصی ندارد سایت اکثر بروکرها همینطور است.