شماره موبایل سهام عدالت

از ما بپرسیددسته بندی: سوالات بورسشماره موبایل سهام عدالت
مرزبان

سلام
برای فروش سهام عدالت آزاد شده باید شماره به نام خودمان باشد؟

1 پاسخ
بهترین پاسخ
abedin@academyesarmaye پشتیبانی آکادمی سرمایه

سلام
بله باید به نام خودتان باشد

ممکن است شما دوست داشته باشید