شماره موبایل سهام عدالت

از ما بپرسیددسته: سوالات بورسشماره موبایل سهام عدالت
مرزبان پرسیده شده در ۹ ماه پیش
سلام
برای فروش سهام عدالت آزاد شده باید شماره به نام خودمان باشد؟

۱ پاسخ

بهترین پاسخ

آکادمی سرمایه کارکنان پاسخ داده شده ۹ ماه قبل
سلام
بله باید به نام خودتان باشد