سود هر پیپ

مرتضی مرادی پرسیده شده در ۹ ماه پیش
در معامله هر پیپ چقدر سود دارد؟

۱ پاسخ

بهترین پاسخ

آکادمی سرمایه کارکنان پاسخ داده شده ۹ ماه قبل
سلام
بستگی به میزان لات دارد برای ۱ لات هز پیپ حدود ۱۰ دلار ارزش دارد.