سود هر پیپ

مرتضی مرادی

در معامله هر پیپ چقدر سود دارد؟

1 پاسخ
بهترین پاسخ
abedin@academyesarmaye پشتیبانی آکادمی سرمایه

سلام
بستگی به میزان لات دارد برای ۱ لات هز پیپ حدود ۱۰ دلار ارزش دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید