در خصوص وبینار نقشه راه

از ما بپرسیددسته بندی: سوالات فارکسدر خصوص وبینار نقشه راه
https://academyesarmaye.com/question/?user=ali135979 علی محمد زارع شاهی

لایو وبینار نقشه راه از طریق چه سایت یا اپلیکیشنی برگزار میشود

1 پاسخ
بهترین پاسخ
abedin@academyesarmaye پشتیبانی آکادمی سرمایه

از طریق اسکای روم. فیلم کامل وبینار هم بعد از وبینار در اختیار شما قرار میگیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید