در خصوص وبینار نقشه راه

از ما بپرسیددسته: سوالات فارکسدر خصوص وبینار نقشه راه
علی محمد زارع شاهی پرسیده شده در ۶ ماه پیش
لایو وبینار نقشه راه از طریق چه سایت یا اپلیکیشنی برگزار میشود

۱ پاسخ

بهترین پاسخ

آکادمی سرمایه کارکنان پاسخ داده شده ۶ ماه قبل
از طریق اسکای روم. فیلم کامل وبینار هم بعد از وبینار در اختیار شما قرار میگیرد.