حساب های بروکر

ehsan70

سلام
این حساب های مختلف توی بروکر هست چه تفاوتی دارند من متوجه نشدم

1 پاسخ
بهترین پاسخ
abedin@academyesarmaye پشتیبانی آکادمی سرمایه

سلام از نظر اسپرد، سرعت اجرای معاملات، موجودی اولیه و … تفاوت دارند که جزییات هر حساب را باید در سایت بروکرها ببینید.

ممکن است شما دوست داشته باشید