اگر کسی یوذر و پسورد حساب فارکسمو داشته باشه(کارمندم) میتونه از اونجا پول به حساب خودش یا دیگری جابجا کنه؟

از ما بپرسیداگر کسی یوذر و پسورد حساب فارکسمو داشته باشه(کارمندم) میتونه از اونجا پول به حساب خودش یا دیگری جابجا کنه؟
حسین محلوجی بیدگلی پرسیده شده در ۳ ماه پیش

۱ پاسخ

بهترین پاسخ

آکادمی سرمایه کارکنان پاسخ داده شده ۳ ماه قبل
سلام
اگر اطلاعات متاتریدر باشد خیر نمی تواند اگر اطلاعات بروکر باشد اگر بروکر روی برداشت سخت گیری نداشته باشد که حتما به نام صاحب حساب باشد امکانش هست.