اگر کسی یوذر و پسورد حساب فارکسمو داشته باشه(کارمندم) میتونه از اونجا پول به حساب خودش یا دیگری جابجا کنه؟

از ما بپرسیداگر کسی یوذر و پسورد حساب فارکسمو داشته باشه(کارمندم) میتونه از اونجا پول به حساب خودش یا دیگری جابجا کنه؟
حسین محلوجی بیدگلی
1 پاسخ
بهترین پاسخ
abedin@academyesarmaye پشتیبانی آکادمی سرمایه

سلام
اگر اطلاعات متاتریدر باشد خیر نمی تواند اگر اطلاعات بروکر باشد اگر بروکر روی برداشت سخت گیری نداشته باشد که حتما به نام صاحب حساب باشد امکانش هست.

ممکن است شما دوست داشته باشید